บริการขอโกลเด้นวีซ่ากรีซสำหรับผู้ประกอบการ

ขอสัญชาติกรีซโดยการลงทุน | Premier Consultancy

  • Premier Consultancy ที่ปรึกษาด้านการขอสัญชาติเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ เราพร้อมดูแลด้านการขอสัญชาติกรีซด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ขอสัญชาติกรีซผ่านการลงทุน

Greece

เกี่ยวกับ

การขอสัญชาติกรีซผ่านการลงทุน

กรีซ (Greece) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางยุโรปตอนใต้ มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกี มีประชากรราว 10.7 ล้านคน (ข้อมูล ปี 2022) มีเมืองหลวงคือกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กรีซเป็นประเทศใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ

ด้านความเป็นอยู่ กรีซเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง พลเมืองของกรีซจะได้รับการศึกษาชั้นนำ และเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ทั้งยังเป็นประเทศที่มีแหล่งอารยธรรมที่ยาวนานและสวยงาม เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของโลก โปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติหรือขอวีซ่ากรีซนี้ มาพร้อมกับการได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การเดินทางฟรีวีซ่าในเขตเชงเก้น และยังสามารถสมัครได้ทั้งครอบครัวอีกด้วย

Greece-Golden-Visa-Residency-By-Investment

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จากการขอวีซ่ากรีซระยะยาวผ่านการลงทุน

ท่องเที่ยวฟรีวีซ่า

สามารถเดินทางฟรีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น 27 ประเทศในสหภาพยุโรป และพำนักได้นานถึง 90 วัน

สิทธิ์ในการเป็นพลเมือง

ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ จะได้รับสิทธิ์ในการถือวีซ่ากรีซสำหรับพำนักถาวรในประเทศ โดยวีซ่ามีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ในทุก ๆ 5 ปี

ทำธุรกิจในกรีซ

ผู้ถือวีซ่ากรีซ สามารถทำธุรกิจการค้า เรียน และพำนักอาศัยถาวร

ความสะดวกสบายในการเดินทาง

เดินทางเข้าออกอย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ

ไม่มีข้อกำหนดพำนักขั้นต่ำในกรีซ ในขั้นตอนการสมัคร

ไม่มีข้อกำหนดทางด้านภาษา ในขั้นตอนการสมัคร

เข้าถึงการเป็นพลเมืองของกรีซ

ผู้ถือวีซ่ากรีซ จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพคุณภาพชั้นนำ เช่นเดียวกับการเป็นพลเมืองชาวกรีซ

ได้รับสิทธิ์ด้านการศึกษาสำหรับท่านที่มีบุตร

บุตรของผู้สมัคร จะได้รับสิทธิ์ด้านการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำ หลังจบการศึกษา สามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในยุโรป หรือมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน

ได้รับสิทธิ์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลกรีซเท่านั้น

มีความมั่นคงและปลอดภัย ไม่เสียภาษีจากกำไรได้รับตอนขาย

สามารถปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองได้

ได้รับสิทธิ์ในการยื่นขอสัญชาติกรีซ หลังจากถือวีซ่าเป็นระยะเวลา 5 ปี

ตัวเลือกการลงทุน เพื่อขอวีซ่ากรีซระยะยาว

บริการขอโกลเด้นวีซ่ากรีซ มีตัวเลือกการลงทุนสำหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจดังนี้

อสังหาริมทรัพย์

เงินสมทบทุน

Greece-Investment-Options

พันธบัตรรัฐบาล

คุณสมบัติของ

Capital Transfer

มีคำถามหรือข้อสังเกต? เพียงเขียนข้อความถึงเรา!

02-664-8882 ext.120

bangkokoffice@premierukbusiness.com

622 Emporium Tower, 10th Floor, 21 Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

Get In Touch With Us
Get in touch